Vælg en side

Mike Grell – Tara, pin up! (2007), original

1.650,00 kr.

Originaltegning af Mike Grell, blyant, Tara, 2007. Pin up!

Beskrivelse

Original blyantstegning af Mike Grell.

Tara – pin up! 2007.

Mål: 28 cm x 43 cm.