Werner, Erik

Erik Werner (25. september 1930 – 6. december 2011) var en dansk bladtegner, der især markerede sig som teatertegner og med sine fremragende politiske tegninger. Ingen eller få danske bladtegnere havde en så elegant streg som Erik Werner, der arbejdede for Berlingske Tidende i årtier.Erik Werner arbejdede først fra 1952 på Berlingske Aftenavis, derefter et par år på B.T., og siden 1963 på Berlingske Tidende. Efter sin pensionering i 1997 fortsatte han med at tegne til Weekendavisen og Berlingske. Siden 1950 tegner ved Blæksprutten (1980-1991 som medredaktør) og medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen fra 1967. Har illustreret en række bøger og desuden udført en række statuetter i brændt ler af danske skuespillere, hvoraf en del befinder sig i Det Kongelige Teater. Hovedparten af hans teatertegninger befinder sig nu på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Teatermuseet og Museet for Dansk Bladtegning i Den Sorte Diamant. Næstformand i Danske Bladtegnere til 1980.Erik Werner udførte alt forefaldende arbejde til den daglige avis, men hovedindsatsen faldt inden for teatertegninger og tegninger af politikere. I begge kategorier demonstrerede Erik Werner evnen til at indfange en situation, så personens psykologi - og rollens karakter - blev udtrykt gennem skikkelsen. Som kunstner var Erik Werner i det store og hele autodidakt. Han begyndte at tegne til Blæksprutten, som han indtil 2010 var medredaktør af. Efter sin pensionering i 1997 fortsatte han med at tegne til Weekendavisen og Berlingske.Et udvalg af Erik Werners tegninger er erhvervet af Frederiksborgmuseet, der rummet Det Nationalhistoriske Museum. Werner har desuden udstillet på blandt andet Gl. Holtegaard og i Galleri Asbæk, og han var medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen. Erik Werner har blandt andet modtaget Storm P.-Legatet, og i 2007 fik han tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.Det er ikke let at finde en originaltegning af denne legendariske bladtegner, eftersom det meste af hans livsværk befinder sig i de nævnte offentlige samlinger. Men det er alligevel lykkedes os at få fingre i et udsøgt udvalg af hans tegninger. Til glæde for samlere og fans.