Reklamationsret

Galleri Comicart.dk garanterer for varens ægthed - og tager gerne varen retur, hvis køber er i tvivl om autenciteten. Modtager skal dog straks efter modtagelsen klage, hvis varen ikke lever op til beskrivelsen. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, som køber selv er årsag til.

Vi yder livslang garanti på, at originale værker er det, de giver sig ud for - idet vi dog tager forbehold for, at vi selv kan blive udsat for bedrageri begået af tredjepart. I det tilfælde er galleriet ikke ansvarlig for andres kriminelle handlinger.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Galleri Comicart.dk inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres efter aftale evt. kreditering. Forsendelse sker for købers regning.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Postnord - ikke alternative pakke distributører. Dette gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse.

Reklamation:

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Galleri Comicart.dk ved Peter Hartung Olsen.
E-mail: hartung.press@gmail.com

Varen skal returneres til følgende adresse:

Galleri Comicart.dk,
Peter Hartung Olsen,
Udsholt Byvej 22,
3230 Græsted
Tel. +45 24214813
Mail: hartung.press@gmail.com